Broşürler

İŞLETMEDE BİYOGÜVENLİK (Hastalık ve Zararlı Önleme) TEDBİRLERİ;

 

Biyogüvenlik; hastalık ve zararlı etmenlerinin hayvanlardan/işletmeden uzak tutulmasını sağlayacak tedbirlerin tamamıdır. Bu bağlamda büyükbaş hayvan işletmelerinde;

Barınakların yapımı, hayvanların bakım ve beslenmelerinde uzmanların önerileri dikkate alınmalıdır,

İşletmede katı ve sıvı atık yönetim sistemi kurulmalıdır,

Ölü hayvan kadavraları ve  bulaşık yem ve altlıklar usulüne uygun gömülmeli veya yakılmalıdır.

İşletmede zararlılarla (İç-dış parazit ve kemirgenlerle) mücadele, bir program dahilinde yürütülmelidir.

İşletmede kullanılacak kimyasalların (ilaç, dezenfektan, insektisitv.b) seçiminde kalıntı ve toksik etkileri dikkate alınmalıdır.

İşletme çalışanlarının başka işletmelere veya sorumluluğu dışındaki hayvanlarla teması sınırlanmalıdır.

Hayvan barınaklarında çatlak ve yarıklar, elektrik, su ve makine gibi arızalar vakit geçirilmeden tamir ettirilmelidir.

Hayvanlara yedirilecek bütün yemler mikroorganizma ve küfler yönünden izlenmelidir.

Hayvanlara sadece içilebilir nitelikte taze su verilmelidir.

Dışarıdan mevcut sürüye katılacak tüm hayvanlara karantina tedbirleri tavizsiz uygulanmalıdır,

İşletmeye bütün girişler (yem, ziyaretçiler, malzeme, hayvan alımı vb.) kontrol altına alınmalıdır.

İşletmede anlık sağlık ve verim kayıtları tutulmalıdır.

İşletmede hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanlar sağlam hayvanlardan derhal ayrılmalıdır.

Yedi aylıktan ileri gebe hayvan ile bir aylıktan küçük buzağı satın alınmamalıdır,

Sığırlar, koyun-keçilerle aynı ortamda barındırılmamalıdır,

Başıboş hayvanların işletmeye girmesi önlenmeli, işletmedeki kedi ve köpekler bir program dahilinde aşılanmalı iç ve dış parazit mücadelesi yapılmalıdır.

Kaba yem ve içme suları en az yılda bir kez kimyasal ve biyolojik maddeler yönünde analiz edilmelidir.

İşletmedeki bütün barınaklar, alet ve ekipmanlar, suluklar, fanlar ve drenaj kanalı önceden programlanmış zaman dilimlerinde temizlenip dezenfekte edilmelidir.

Hayvanların; bulaşması muhtemel hastalıklar yönünden bağışıklık düzeyleri tespit edilerek,  yıllık programlar dahilinde mutlaka koruyucu olarak aşılatılmalıdır,

Yabancı kişilerin, işletme sahibi, veteriner hekim ve çalışanların; işletmenin hazırlamış olduğu biyogüvenlik (hastalık ve zararlı önleme) tedbirlerine riayet etmesi sağlanmalıdır

Salgın veya zoonoz bir hastalık görüldüğünde en seri şekilde il-ilçe gıda tarım ve hayvancılık    müdürlüklerine haber verilmelidir