Sürü Akım Planı

 

Sürü akım planına temel oluşturan biolojik parametreler  
Sütten kesim yaşı 2 ay  
Erkeke ve dişi buzağıları ayırma yaşı 6 ay  
Eşeysel olgunluk yaşı 7-11 ay  
İlk damızlıkta kullanılma yaşı 14 ay  
İlkine buzağılama taşı 23 ay  
Laktasyaon (sağım) süresi 10 ay ( 305 gün )  
Kuruda kalma süresi 2 ay ( 60 gün )  
İki buzağılama arası süre 12 ay (365 gün )  
Doğumlarda cinsiyet oranı % 50 dişi , % 50 erkek  
Toplam anaç kadro varlığı 100 baş inek olan bir sürü için değişik yaş cinsiyet ve fizyolojik durumda hayvan gruplarına ilişkin olması gereken % sayıları  
     
Hayvan grubu Sayı  
Toplam anaç kadro 100  
Sağmal kadro 83  
Kuruda 17  
Buzağı(1-2 ay) 16  
Buzağı(3-6 ay) 28  
Dişi dana(7-12 ay) 21  
Ham düve(13-15 ay) 11  
Tohumlanmış düve(16-18 ay) 10  
Gebe düve(19-24 ay) 18  
Erkek dana(7-12 ay) 21  
Tosun kadrosu(13-18 ay) 20  
Genel toplam 353  
     
İşletmedeki hayvan guruplarına göre hayatta kalma oranları  
Guruplar Hayatta kalma oranı  
Buzağı(1-2 ay) 92%  
Buzağı(3-6 ay) 85%  
Dişi dana(7-12 ay) 82%  
Ham düve(13-15 ay) 80%  
Tohumlanmış düve(16-18 ay) 79%  
Gebe düve(19-24 ay) 78%  
Erkek dana(7-12 ay) 82%  
Tosun kadrosu(13-18 ay) 80%  
     
İşletmedeki dişi sığırların gebe kalma oranları    
Guruplar Gebe kalma oranı  
Tohumlanmış düve(16-18 ay) 90%  
İnekler  82%