Tarim Danışmanının Amaci ve Gorevleri

TARIM DANIŞMANININ  AMACI VE GÖREVLERİ

          -Üretimde,göreviyle ilgili konularda işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlerle gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak

-Süt sığırcılığı ile ilgili üretim teknikleri konusunda her türlü yeni bilgi ve teknolojiden haberdar etmek

-Çevrenin,doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için işletme sahiplerini bilgilendirmek

-İşletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak

-İşletme ekonomisi yayımı,danışmanlığı yapmak gerekli tavsiyelerde bulunmak

-İşletmelerin ekonomik analizleri,gelişim planlamaları,iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar,ev ekonomisi ve mekanizasyon konularında danışmanlık yapmak

-Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için,gerekli eğitimleri yapmak

-Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak

-Danışmanlık faaliyetlerinde  basılı,sesli ve görüntülü yayım araçlarından yararlanmak,bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak

-Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak,kayıt tutmak