Seferihisar 2015 Yıllık Programı

 

2015 YILI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞMIŞ OLDUKLARI PROBLEMLERE
 YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (FORM A)

Tespit Edilen ve Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Programına Esas Teşkil
Eden Çiftçi/Çiftçi Grubunun Tarımsal Üretimde Karşılaşmış Oldukları Problemler, İhtiyaçlar veya Hedefler

Bu Problemleri, İhtiyaçları veya Hedefleri  Ortaya Çıkaran Neden veya Nedenler

Ulaşılmak İstenen
Genel Amaç veya
hedefin

Bu İhtiyacın Karşılanması, Problemin Çözümü İçin
Ulaşılmak İstenen Genel
Amaç veya Hedef    

Bu İhtiyacın karşılanmasına veya Problemin Çözümüne Yönelik Olarak Danışmanlık Yayım Programına Alınan Faaliyetler

Başlangıç
yılı

Bitiş
yılı

ÜRETİCİNİN TARIMSAL DESTEKLEMELER HAKKINDA EKSİKLİKLERİ

Anaç Sığır, Buzağı ve Süt Desteklemelerinin üretici tarafından tam olarak bilinmemesi

2015

2016

Üreticilerin Tarımsal Desteklemelerden gerektiğim gibi yararlanabilmesi

Bunun için; suni tohumlama evraklarının ve süt müstahsil makbuzlarının doğru zamanda gerekli yerlere teslimi anlatılacak, doğan buzağıların destekleme için suni tohumlamadan olması gerektiği aktarılacaktır.

İŞLETMEDE SÜRÜ YÖNETİMİNİN YETERSİZ YAPILMASI

Üreticinin İşletmesinin Yönetimini ne demek olduğunu tam olarak bilmemesi

2015

2016

İşletmede Yıllık Yapılan işlerin, kayıtların düzenli takibi ve kontrolü

İşletmenin düzeni açısından öncelikle tutulan kayıtların önemi ve nasıl tutulması gerektiği ve işletmenin yıl içerisinde karlılığının; bu kayıtların neticesinde rahatlıkla görülebildiğinin üreticiye aktarılmasıdır.

YENİ DOĞAN BUZAĞI BAKIM-BESLEME EKSİKLİKLERİ

Üreticinin Yeni doğan buzağının bakım ve beslemesi ile ilgili eksikleri

2015

2016

Yeni Doğan Buzağımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp, gelişimini tamamlayıp ileriki zamanlarda işletmeye katkı yapmasının sağlanması.

Yeni Doğan Buzağımızın özellikle rumen kası ve papilla gelişiminin önemi , ilk 3 gün ağız sütünün mutlaka verilmesini ve buzağı başlangıç yemine geçiş dönemleri gibi zamanların üreticiye doğru bir şekilde aktarılmasıdır.

İŞLETME VE BARINAK KOŞULLARININ YETERSİZLİĞİ

İşletmenin fiziksel durumunun hayvanın refahı ve verimi açısından olumsuz etkilerinin üretici tarafından bilinmemesi

2015

2016

İşletmenin bulunduğu bölge durumuna göre; hayvanın refahı gözönünde bulundurularak, barınağımızı olabilecek en iyi duruma getirmek.

İşletme sahibine öncelikle hayvan refahı hakkında bilgi verilerek, işletme içerisindeki şartların hayvanımızın refahını etkilediğini ve bu durumda verim üzerinde önemli etkileri olduğunun üreticiye aktarılmasıdır.

İŞLETMEDE SAĞIM VE SAĞIM HİJYENİNDEKİ EKSİKLİKLER

İşletmede sağım ve sağımhanenin temizliğine dikkat edilmemesi ve kullanılan sağım tekniğinin doğru olarak uygulanmaması

2015

2016

İşletmede uygulanan sağım ve sağım sırasında hijyenin doğru oalrak üreticiye aktarılması.

İşletmenin uygun olduğu bir sağım zamanında; sağımın aşamaları, gerekli hijyen tedbirleri ve sağım sonrası sağımhanenin temizliğinin öneminin üreticiye aktarılmasıdır.

 

ÇİĞ SÜT KALİTESİNDEKİ DÜŞÜKLÜK

Çiğ Süt Kalitesinin düşüklüğünün sebebenin saptanması.

2015

2016

İşletme içerisinde Kaliteli Çiğ Süt Üretiminin Yapılması.

Çiğ Sütteki kalite düşüklüğünün beslemeye bağlı, işletme hijyenine bağlı yada hayvanın mevcut durumuna bağlı olması gibi konularda üreticilerle görüşülmesi.

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ BİLGİ YETERSİZLİĞİ

Üreticinin Zirai kredi, Hibe ve Diğer Destekleme ile ilgili bilgileri takip etmemesi

2015

2016

Üreticinin işletmesini daha iyi hale getirmesi için uygulamalı girşimcilik  imkanlarından yararlanması

Özellikle araç-ekipman hibe zamanı üreticiyle görüşülüp bilgi verilmesi, işletmenin durumuna göre bu konu ile ilgili çalışma yapabilmesinin sağlanması.

İŞLETMEDE MEYDANA GELEN ANİ HASTALIK DURUMLARI

İşletmeye dışarıdan eklenecek hayvanların, işletme açısından öneminin tam olarak bilinmemesi

2015

2016

Kurulu bir işlemeye; dışarıdan alınan hayvanlara gerekli kontrollerin yapılması.

Başka işletmeden alıp işletmemize getirdiğimiz hayvanımızın en az 45 gün, normal sürünün dışında bir yerde karantinada tutulup, aşı-hastalık vb durumlarının kontrolü yapıldıktan sonra sürü içine dahil edilmesi.

İŞLETMELERDE HAYVAN BESLEME KONUSUNDA YAPILAN HATALAR

Üreticinin hayvan besleme konusunda tam olarak bilgisinin olmaması.

2015

2016

Üreticinin hayvan besleme konusunda daha pratik bilgiler edinmesini ve öğrenmesini sağlamak.

Üreticinin öncelikle hayvanını iyi tanımasını, hayvanın mevcut durumuna göre bir besleme programının seçilmesi ve seçilen besleme programının bütçeye en uygun şekilde üreticiye aktarılması.

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞE GÖRE DEĞERLENDİRİLME EKSİKLİKLERİ

Üreticinin işletmede tuttuğu hayvanların dış görüntüsüne çok dikkat etmemesi.

2015

2016

İşletmemizde bulunan hayvanlarımıza, üretici tarafından da rahatlıkla yapılabilcek olan VKS'nın üreticiye aktarılması.

İşletmemizde hayvanlarımızla yapabileceğimiz VKS'nın, aslında gerek işletme gerekse bütçemiz açısından öneminin anlaşılması, VKS yapılan hayvanlarımızın bulundukları durum itibariyle gerekli olması durumunda besleme-yetiştirme konusunda bilgi verilmesi.

 

Hazırlıyan    : Onaylayan :
 Adı soyadı:      Feride ABALI Adı Soyadı : Ali GÜLKAYNAK
Ünvanı            : ZİRAAT MÜH. Ünvanı: İZMİR İLİ D.S.Y.B BAŞK.