Menemen 2015 Yıllık Programı

 

2015 YILI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞMIŞ OLDUKLARI PROBLEMLERE
YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (FORM A)
Tespit Edilen ve Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Programına Esas Teşkil
Eden Çiftçi/Çiftçi Grubunun Tarımsal Üretimde Karşılaşmış Oldukları Problemler, İhtiyaçlar veya Hedefler
Bu Problemleri, İhtiyaçları veya Hedefleri Ortaya Çıkaran Neden veya Nedenler

Ulaşılmak İstenen
Genel Amaç veya
hedefin
Bu İhtiyacın Karşılanması, Problemin Çözümü İçin
Ulaşılmak İstenen Genel
Amaç veya Hedef
Bu İhtiyacın karşılanmasına veya Problemin Çözümüne Yönelik Olarak Danışmanlık Yayım Programına Alınan Faaliyetler


Başlangıç
yılı
Bitiş
yılı


ÇİĞ SÜT KALİTESİNDEKİ DÜŞÜKLÜK Soğuk zincirin öneminin tam olarak anlaşılmamış olması 2015 2016 Soğuk zincirde kaliteli süt üretiminni sağlanması Bunun için süt bakterileri,somatik hücre sayılarının önemi ve bunların neden olduğu problemler anlatılacak,ayrıca soğutma tankının önemi anlatılarak devlet tank hibelerine müraacat etmesi sağlanacak
KORUYUCU HEKİMLİĞİN YETERİNCE ÖNEMSENMEMESİ Aşı ve dezenfeksiyonun öneminin yeterince anlaşılmaması 2015 2016 Koruyucu hekimliğin öneminin anlaşılmasını sağlamak İlçe tarım uygulamalarının önemi ve işletme biyogüvenliği konuları anlatılacak ve uygulaması sağlanmaya çalışılacak
BARINMA KOŞULLARININ YETERSİZLİĞİ Barınma koşullarının hayvan sağlığı ve verimi üzerine etkisi tam olarak bilinmemesi 2015 2016 Modern sağlıklı hayvan barınaklarının oluşturulması Bu tip barınak sistemleri üreticilere gösterilip,önemi anlatılacak.Bu konuda devlet destekli kredi ve projeler hakkında bilgi verilecek
PAZARLAMA SORUNLARI Çiftçilerin ticari açıdan tam olarak örgütlenememesi 2015 2016 Çiftçinin et,süt üretiminin ekonomik açıdan değerlendirilmesi Çiftçilere birliğin,kooperatifçiliğin önemi anlatılarak,tarımsal kalkınma koop. mevzuatları hakkında bilgi verilecek
YETERSİZ VE BİLİNÇSİZ BESLEME Ekonomik ve dengeli besleme yöntemlerinin bilinmemesi 2015 2016 Besleme yöntemlerinin öğretilmesi Her işletmenin yapısına göre ekonomik,dengeli rasyon yapılıp uygulaması önerilecek
HATALI YEMLEME METODLARI Doğru yemleme metodlarının bilinmemesi ve öneminin benimsenmemesi 2015 2016 Hayvanların dengeli beslenmelerini sağlamak Grup yemleme metodlarının anlatılması ve yemin tartılarak hayvanlara verilmesi
YEM BİTKİLERİ TARIMI VE HAYVAN BESLEMEDEKİ ÖNEMİNİN BENİMSENMEMESİ Kaba yemin sığır yetiştiriciliğindeki öneminin benimsenmemesi 2015 2016 Kaba yemin önemi anlatılacak Rasyonda kullanılacak kaba yem ihtiyacını kendinin yetiştirerek karşılamasını sağlamak
ZEMİN DRENAJINI ENGELLEYEN VE KOKUŞMAYA NEDEN OLAN GÜBRENİN BİRİKİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR Biriken gübrenin sürekli kontrol edilip temizlenmemesi, temizliğin ihmal edilmesi 2015 2016 Zemin temizliğinin verime ve işletmeye olan kârlılığının vurgulanması, Ahır giriş ve çıkışlarına ilaçlama çukurlarının yapılmasının vurgulanması İşletme ziyaretleri, çiftçi toplantıları, ahır planı ve zemin özellikleri içeren broşürler
YEM VE SÜT ANALİZ YAPTIRMANIN ÖNEMİ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Analiz yaptırmanın öneminin bilinmemesi 2015 2016 Yem ve süt analizi yaptırılmasını sağlamak Analiz sonuçlarına göre üretim planlamasını yapmak
Hazırlıyan    : Onaylayan :
 Adı soyadı:      Mahmut ÖZKAN Adı Soyadı : Ali GÜLKAYNAK
Ünvanı            : ZİRAAT MÜH. Ünvanı: İZMİR İLİ D.S.Y.B BAŞK.