Menderes 2 2015 Yıllık Programı


2015 YILI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞMIŞ OLDUKLARI PROBLEMLERE
 YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (FORM A)
Tespit Edilen ve Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Programına Esas Teşkil
Eden Çiftçi/Çiftçi Grubunun Tarımsal Üretimde Karşılaşmış Oldukları Problemler, İhtiyaçlar veya Hedefler
Bu Problemleri, İhtiyaçları veya Hedefleri  Ortaya Çıkaran Neden veya Nedenler
Ulaşılmak İstenen
Genel Amaç veya
hedefin Başlangıç
yılı Bitiş
yılı
Bu İhtiyacın Karşılanması, Problemin Çözümü İçin
Ulaşılmak İstenen Genel
Amaç veya Hedef
Bu İhtiyacın karşılanmasına veya Problemin Çözümüne Yönelik Olarak Danışmanlık Yayım Programına Alınan Faaliyetler
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESLEMEDE YAŞANAN SORUNLAR Beslemenin bilinçsizce yapılması,hayvan ihtiyaçları,rasyon hesabı gibi konuların yeterince bilinmemesi 2015
2016
Dengeli ve ekonomik besleme yöntemlerinin öğretilmesi sağlamak. Süt verimine göre kaliteli ve ekonomik rasyon hazırlanıp kontrolleri yapılarak verim arttırımı sağlanacak.
KABA YEM ÜRETİMİNDEKİ YETERSİZLİK VE VERİM KAYIPLARI Kaba yemin ruminant beslemesindeki öneminin tam anlaşılmamış olması ve yem bitki çeşitlerinin üretiminin yeterince bilinmemesi ,yapılmaması 2015
2016
Yem bitkisi üretimini, çeşitliliğini ve kalitesini artırmak. Kaba yem kalitesini arttırmak adına dikimi yaptırılan yapay çayır mera otu, karamba ve  yonca otlarının kontrolleri yapılıp kaliteli kaba yem temini sağlanacaktır
SÜRÜ YÖNETME  BECERİSİNDEKİ EKSİKLİKLER Kayıt sisteminin sürü ve işletme durumu hakkında kısa ve uzun vadede bilgi vermesinin ve problemlerin çözümündeki öneminin yeterince anlaşılmamış olması 2015
2016 Kayıt tutulmasını ve sürü yönetim becerisi kazandırmak. Tohumlama,süt verimi,aşılama gibi çeşitli konularda işletme ihtiyaçlarına göre geçen dönem hazırladığımız formların kullanım miktarını artırmak
TARIMSAL KONULARDA BİLGİ AKTARIM EKSİKLİKLERİ Tarımsal konularda çıkan kanun değişiklikleri,hayvancılık ,ürün desdekleri gibi konularda zamanında haberdar olamamaları 2015 2016 Tarımsal alanda yapılan yenilikleri,bilgileri zamanında ve doğru   aktarımını sağlamak Demostrasyonlar yaparak,sözlü,mesaj,broşür,afiş ve sirküler mektup gibi araçlarla doğru bilgiye ulaşmaları sağlanacaktır.
PAZARLAMA SORUNLARI Üreticilerin ticari açıdan tam örgütlenememesi 2015 2016 Tarımsal ürün ve materyallerin değerini ve önemini arttırmak. Üreticiler tarımsal kalkınma koop.mevzuatı hakkında bilgilendirilecek,hayvansal üretimde başarılı tar.kalk.koop.'lerine  gezi düzenlenecek
KORUYUCU HEKİMLİKLE İLGİLİ PROBLEMLER Koruyucu hekimlik konusunda bilgi eksiklikleri ve bunun sonucu oluşan ekonomik kayıpların hesaplanmaması 2015 2016 Koruyuc hekimliğin işletmede önemsenmemesi sonucu oluşan ekonomik kayıplarda hesaplanarak,uygulanmasını sağlamak İşletmede uygulanabilecek basit biyogüvenlik önlemleri ve yöntemleri gösterilecek,tarım il-ilçe müdürlüklerinin uyguladığı aşı programların önemi anlatılacak.İşletmelerin baktığı Vet. Hek hekimlerden genel aşılama programları edinmeleri önerilecek
ÇİĞ SÜT KALİTE DÜŞÜKLÜĞÜ Soğuk zincir ve öneminin yeterince anlaşılmamış olması 2015 2016 Süt kalitesini artırmak Bunun için süt analiz desteği nedeniyle alınmaya başlayan süt numune örneklerinden yararlanılarak,somatik hücre,kuru madde miktarı gibi süt içerikleri gerçek şekilleri ile görülüp önemi daha kolay anlatılacak,soğuk zincir teşvik edilecek
HAYVAN BARINAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR Hayvan barınak şartlarının çoğu işletmede yetersiz olaması 2015 2016 Barınak şartlarını iyileştirmek Barınak şatlarının verime etkisi anlatılacak,barınak tiplerinde standarları ve ekonomik şekilde yapılabilme yollarının örnekleri gösterilecek,geçen dönem tarımsal hibe müracatı ile yaptırılan sağımhane örnekleri gösterilecek,ziraat bankası düşük faiz barınak kredileri hakkında bilgi verilecek

 

Hazırlıyan    : Onaylayan :
 Adı soyadı:      Burak SEVER Adı Soyadı : Ali GÜLKAYNAK
Ünvanı            : ZİRAAT TEK. Ünvanı: İZMİR İLİ D.S.Y.B BAŞK.