Menderes 2015 Yıllık Programı

2015 YILI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞMIŞ OLDUKLARI PROBLEMLERE
 YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (FORM A)
Tespit Edilen ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Programına Esas Teşkil Eden Çiftçi/Çiftçi Grubunun Tarımsal Üretimde Karşılaşmış Oldukları Problemler, İhtiyaçlar veya Hedefler Bu Problemleri, veya Hedefleri  Ortaya Çıkaran Neden veya Nedenler

Ulaşılmak İstenen
Genel Amaç veya
hedefin Başlangıç
yılı Bitiş
yılı

Bu İhtiyacın Karşılanması, Problemin Çözümü İçin
Ulaşılmak İstenen Genel
Amaç veya Hedef   
 
Bu İhtiyacın karşılanmasına veya Problemin Çözümüne Yönelik Olarak Danışmanlık Yayım Programına Alınan Faaliyetler   
HAYVAN BESLEMEDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR Süt sığırcılığında en büyük maliyeti oluşturan beslemenin bilinçsizce yapılması ve rasyon hesabı gibi konuların yeterince bilinmemesi ve süt maliyetlerinin buna bağlı olarak yükselmesi 2015 2016 Dengeli ve ekonomik besleme yöntemlerinin öğretilmesi Bunun için rasyon kontrolleri yapılarak,dengeli ve ekonomik rasyonlarla   arasındaki farklar belirlenecek.Süt verimine göre ve guruplandırıp yemlemenin önemi anlatılacak
KABA YEM ÜRETİMİNDEKİ YETERSİZLİK Kaba yemin ruminant beslemesindeki öneminin tam anlaşılmamış olması ve yem bitki çeşitlerinin üretiminin yeterince bilinmemesi ,yapılmaması 2015 2016 Yem bitkisi üretimini ve çeşitliliğini artırmak Geçen sene deneme ekimi yaptırdığımız yem bitkisi sonuçlarınıda diğer üreticilerle paylaşıp ekim alanlarını artırmak
SÜRÜ VE İŞLETME KAYITLARINI TUTMADAKİ EKSİKLİKLER Kayıt sisteminin sürü ve işletme durumu hakkında kısa ve uzun vadede bilgi vermesinin ve problemlerin çözümündeki öneminin yeterince anlaşılmamış olması 2015 2016 Kayıt tutulmasını sağlamak Tohumlama,süt verimi,aşılama gibi çeşitli konularda işletme ihtiyaçlarına göre geçen dönem hazırladığımız formların kullanım miktarını artırmak
TARIMSAL KONULARDA BİLGİ AKTARIM EKSİKLİKLERİ Tarımsal konularda çıkan kanun değişiklikleri,hayvancılık ,ürün desdekleri gibi konularda zamanında haberdar olamamaları 2015 2016 Bu tür konularda zamanında ve gerçek bilgilere ulaşmalarını sağlamak Bunun için,sözlü,mesaj,sirküler mektup gibi araçlarla doğru bilgiye ulaşmalarını sağlanacak
PAZARLAMA SORUNLARI Üreticilerin ticari açıdan tam örgütlenememesi 2015 2016 Üreticinin,tarımsal üretiminin değerini artırmak Üreticiler tarımsal kalkınma koop.mevzuatı hakkında bilgilendirilecek,hayvansal üretimde başarılı tar.kalk.koop.'lerine  gezi düzenlenecek
 KORUYUCU HEKİMLİKLE İLGİLİ PROBLEMLER  Koruyucu hekimlik konusunda bilgi eksiklikleri ve bunun sonucu oluşan ekonomik kayıpların hesaplanmaması 2015 2016  Koruyuc hekimliğin işletmede önemsenmemesi sonucu oluşan ekonomik kayıplarda hesaplanarak,uygulanmasını sağlamak  İşletmede uygulanabilecek basit biyogüvenlik önlemleri ve yöntemleri gösterilecek,tarım il-ilçe müdürlüklerinin uyguladığı aşı programların önemi anlatılacak.İşletmelerin baktığı Vet. Hek hekimlerden genel aşılama programları edinmeleri önerilecek
 ÇİĞ SÜT KALİTE DÜŞÜKLÜĞÜ  Soğuk zincir ve öneminin yeterince anlaşılmamış olması 2015 2016  Süt kalitesini artırmak  Bunun için süt analiz desteği nedeniyle alınmaya başlayan süt numune örneklerinden yararlanılarak,somatik hücre,kuru madde miktarı gibi süt içerikleri gerçek şekilleri ile görülüp önemi daha kolay anlatılacak,soğuk zincir teşvik edilecek
 HAYVAN BARINAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR  Hayvan barınak şartlarının çoğu işletmede yetersiz olaması 2015 2016  Barınak şartlarını iyileştirmek  Barınak şatlarının verime etkisi anlatılacak,barınak tiplerinde standarları ve ekonomik şekilde yapılabilme yollarının örnekleri gösterilecek,ziraat bankası düşük faiz barınak kredileri hakkında bilgi verilecek

 

Hazırlıyan    : Onaylayan :
 Adı soyadı:      Akif EROL Adı Soyadı : Ali GÜLKAYNAK
Ünvanı            : ZİRAAT MÜH. Ünvanı: İZMİR İLİ D.S.Y.B BAŞK.