Bergama 2015 Yıllık Program

 

2015 YILI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞMIŞ OLDUKLARI PROBLEMLERE
 YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (FORM A)
Tespit Edilen ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Programına Esas Teşkil Eden Çiftçi/Çiftçi Grubunun Tarımsal Üretimde Karşılaşmış Oldukları Problemler, İhtiyaçlar veya Hedefler Bu Problemleri, İhtiyaçları veya Hedefleri  Ortaya Çıkaran Neden veya Nedenler
 

  Ulaşılmak İstenen
Genel Amaç veya
hedefin

Başlangıç
yılı
Bitiş
yılı
Bu İhtiyacın Karşılanması, Problemin Çözümü İçin
Ulaşılmak İstenen Genel
Amaç veya Hedef     
 Bu İhtiyacın karşılanmasına veya Problemin Çözümüne Yönelik Olarak Danışmanlık Yayım Programına Alınan Faaliyetler
SAĞIM YAPILAN YERLERİN KOŞULLARININ YETERSİZ OLMASI   Sağım hijyenine uyulmaması, standartlara uygun sağımhanenin olmaması, sağım yapılan yerde uygulanmayan hijyen koşulları.  2015  2016  tekniğine uygun modern sağımhanenin oluşturulması için uygun ölçüler verilecek ve sağlıklı sağımhanelerin kurulabilmesi sağlanacak sağımhaneyi standartlara uygun şekilde sağım yapılmasını sağlamak için üreticiler bilgilendirilecek

1.İşletme ziyaretleri

2. Çiftçi Toplantıları

3. Sirküler Mektupları

BUZAĞILARA VE SıĞIRLARA ZAMANINDA AŞILAMA YAPILMASININ ÖNEMİ  Zamanında ve aşı programına uygun aşılama ve dezenfeksiyonun öneminin yeterince anlaşılmaması  2015 2016  Bölgesel salgınlara karşı işletemelerin karantina koşullarına uyması ve bilinçlendirilmesi tarım il müd.nün aşılama programı hakkında bilgi verilecek aşılma uygulamalarının önemi ve işletmelerin dezenfeksiyonunun sağlanabilmesi için üreticilere bilgi verilelecek
BARINAKLARDA YETERSİZ HAVALANDIRMANIN HAYVAN REFAHINA OLUMSUZ ETKİSİ  Barınma koşullarının hayvan sağlığı ve verimi üzerine etkisi tam olarak bilinmemesi  2015 2016   modern işletme ahır sistemlerine uygun hayvan barınaklarının oluşturulması, Barınak sistemleri üreticilere gösterilip,önemi anlatılacak.Bu konuda devlet destekli kredi ve projeler hakkında bilgi verilecek
 ÇİĞ SÜTÜN KALİTE KRİTERLERİ VE ÇİĞ SÜT HİJYENİ  çiğ sütün kalitesinde standartlarının çiftçi tarafından bilinmememesi, çiğ sütün kimyasal analizinin yaptırılmaması sonucu kaliteli çiğ sütün üretilememesi.  2015 2016  çiğ süt kalitesinde yağ, protein ve somatik hücrenin kaliteli çiğ sütte olması gereken değerlere çekilmesini ve çiftçinin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak.meme sağlığı ve mem enfeksiyonu konusunda bilinçlendirme yapmak
SİLAJ YAPIM TEKNİKLERİ VE SİLAJLARIN KULLANIMI  silajının yapılması gereken yem bitkilerinin bilinmemesi ve uygun teknikte yapılmaması  2015 2016  üreticinin tarım arazisine işletmesine yetecek kadar silajlık  yem bitkisi ekmesini sağlamak ve silajların KM si nin önemi konusunda bilinçlendirme yapılacak  Bu konuda ot silajlarının devlet desteği ve teşviği hakkında bilgi verilecek

 

BUZAĞI, DÜVE VE ANAÇLARDA BESLEMEYE BAĞLI RAHATSIZLIKLAR VE HASTALIKLAR Anaç Sığır, Buzağı ve düvelere bozuk küflü yemlerin verilmesi  sonucu iştahsızlık karın şişliği besleme rahatsızlıklarına bağlı metabolik hastalıklar 2015 2016 silaj gibi iyi sıkıştırılmadığında ve iyi depolanmadığında çabuk bozulan bozuk küflü yemlerin hayvanlara yedirilmemesi , yemden yeme geçişin kademeli yapılması, işkembe gelişimi için uygun zamanda kuru otla beslemeye başlamak.  1. İşletme ziyaretleri.                                      2. Çiftçi toplantıları.                                3.Sirküler mektuplar                                     
İŞLETMEDE SUNİ TOHUMLAMA KONUSUNDA YAPILAN HATALAR VE BOĞASAKLIĞIN TESPİT EDİLMEMESİ MEYDANA GELEN SONUCU EKONOMİK KAYIPLAR Üreticiler tarafından suni tohumlamanın amacının ve ne yönde kullanılması gerektiğinin bilinmemesi 2015 2016 İşletmenin mevcut sürü durumuna göre suni tohumlama yapılması boğasaklık konusunda bakıcı ve işletme sahibinin yerli eğitimi almasını sağlamak uygun zamanda suni tohumlama yapılmasının sağlamak ve düvelerde suni tohumlama için VKP istenilen puana gelmesi
YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN BESLENMESİ VE BAKIMI buzağı bakımı ve beslenmesi ile ilgili yapılan uygulama hataları ve bu konuda bilgi yetersizliği 2015 2016 buzağı bakımı ve beslenmesinde süttün kesme ve buzağı süt içirme programının tekniğine uygun yapılması sütten kesime kadar buzağı başlangıç yemiyle ve kaliteli kuru otla besleyebilmeyi sağlamak,dişi buzağıları kaliteli sütle beslenmesini sağlayabilmek
SÜRÜ YÖNETİMİN YAPILMAMASI sürü yönetimin bilinmemesi ve işletmede kayıt tutulmaması 2015 2016 işletmelerde boğasaklığın takibinin yapılamaması zamanlamasının kaçırılması sonucu oluşan buzağılama aralığının kısaltılması ve işletmede kayıt tutulmaması sonucu karşılaşılaşılan problemlerin çözümü için kayıt tutulmasını sağlamak
AHIR HİJYENİ VE BARINAKTA YETERLİ HİJYENİN SAĞLANMAMASI SONUCU OLUŞAN HASTALIKLAR ahırda dezenfektan kullanımının yapılmaması karasineklerle mücadelenin uygun zamanda yapılmaması sonucu mastitis ayak hastalıklarının sürüde çoğalması 2015 2016 ahır tabanının zamanında dezenfektanla muamelesi,karasineklerle zamanında etkin mücadele ve ahırda karasineklerin azaltılması, mastitis gibi meme problemlerin ve topallıkların ve tırnak çürüklerinin en aza indirilmesi

 

 

Hazırlıyan    : Onaylayan :
 Adı soyadı:      MUSTAFA ENGİN KAYA Adı Soyadı : Ali GÜLKAYNAK
Ünvanı            : ZİRAAT MÜH. Ünvanı: İZMİR İLİ D.S.Y.B BAŞK.