Duyurular ve Haberler

Olağan Mali Genel Kurul İlanı

İZMİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI

Birliğimizin Yönetim Kurulunun 10.03.2023 tarih ve 2023-01 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen gündem gereğince 20.04.2023 tarihinde Birliğimizin Umurbey Mah. İşçiler Cad. No:147 K:3 D:31 Konak İzmir adresinde saat 10:00’da çoğunluklu ll’inci Olağan Mali Genel Kurulu yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ertelemeli ikinci toplantı 28.04.2023 tarihinde Kırçiçeği Event Hail Kaynaklar Buca/İzmir adresinde saat 10:00 yapılacaktır. İlanen duyurulur.

GÜNDEM

 1. Yoklama ve açılış,
 2. Divan Başkanlığı seçimi,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal   Marşı’nın okunması,
 4. Gündemin okunması,
 5. Yönetim Kurulunun 2021 -2022 yıllarına ait faaliyet raporlarının okunması ve kabulü,
 6. Denetim Kurulunun 2021 -2022 yıllarına ait faaliyet raporlarının okunması ve kabulü,
 7. İzmir DSYB ait 2021-2022 yılları Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve kabulü,
 8. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 9. 2023-2024 yılları tahmini bütçenin görüşülmesi,
 10. Yönetim Kuruluna, bilumum menkul alımında teklif, ihale, pazarlık, davet usulü veya sair yollar ile; her bir menkul mal alım yetkisini, 2.000.000.- TL (İki milyon Türk Lirası) arttırılarak menkul mal satın alma yetkisi verilmesine, menkulün niteliğini ve satın alma usulüne ilişkin Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesinin görüşülmesi,
 11. İzmir DSYB ve İzmir DSYB Ticaret İktisadi İşletmesi, adına ihtiyaç olması halinde Bankalarda çek defteri alma, kullanma ve ciro etmeye, bilumum teminat mektubu talep etme, alma ve her türlü işlemleri yapmaya, buna ilişkin yetkisini 10.000.000.-TL(On milyon Türk Lirası) arttırılarak nakdi veya gayri nakdi kredi kullanmaya, bu kredilere ilişkin bankanın talebi halinde ipotek veya bilumum teminatların verilmesine ve gereken işlemleri yapmaya, her türlü tahsilat, tediyat ve ahzukabza, işbu işlemler adına resmi ve/veya üçüncü kişi gerçek ve/veya tüzel kişiler ile gerekli işleri ifa etmek için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi
 12. Dilek ve temenniler,
 13. Kapanış.

0