Tarihçe

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, “Birlik Ana Sözleşmesiyle” belirlenmiş amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, 1995 yılının Kasım ayında yedi kurucu üyenin önderliğinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır. “Birlik Ana Sözleşmesi”, 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan, 19 Aralık 2001 tarih 24615 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri’nin Kurulması ve Hizmetleri Yönetmeliği”ne istinaden hazırlanmıştır.