Kuruluş Amacı

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesi gereği, birliğin kuruluş amaçları aşağıdaki gibidir;

  1. Birlik Ana Sözleşmesi doğrultusunda; birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için, gerek yurt içinde gerekse yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi,
  2. Verimlerinin arttırılması, bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması,
  3. Hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması,
  4. Üyelerin eğitimlerinin sağlanması,
  5. Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması,
  6. Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi çalışmalarını içermektedir.