Tarihçe

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, “Birlik Ana Sözleşmesiyle” belirlenmiş amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, 1995 yılının Kasım ayında yedi kurucu üyenin önderliğinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır. “Birlik Ana Sözleşmesi”, 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan, 19 Aralık 2001 tarih 24615 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri’nin Kurulması ve Hizmetleri Yönetmeliği”ne istinaden hazırlanmıştır.

 

Kuruluş Amacı

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesi gereği, birliğin kuruluş amaçları aşağıdaki gibidir;

 

  1. Birlik Ana Sözleşmesi doğrultusunda; birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için, gerek yurt içinde gerekse yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi,
  2. Verimlerinin arttırılması, bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması,
  3. Hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması,
  4. Üyelerin eğitimlerinin sağlanması,
  5. Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması,
  6. Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi çalışmalarını içermektedir.

 

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet KOCAAĞA

 

Yönetim Kurulu 2. Başkanı

Gürkan OKKA

 

Muhasip Üye

Halil KALBAK

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet OTUZBİR               İbrahim ARMUTLU               Erdal KÖPÜKLÜ               Ahmet ŞİMŞEK

 

Denetleme Kurulu

Cüneyt KAYALI            İsmet CİVEK            Mahmut SARI