Üretici Örgütleri için Savunuculuk ve İletişim Eğitimi İzmir’de Yapıldı

Üretici Örgütleri için Savunuculuk ve İletişim Eğitimi İzmir’de Yapıldı

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Tarımsal Üretici Örgütlerinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında üretici örgütleri  (kooperatifler, üretici birlikleri) ile gerçekleştirilen eğitimlerden ilki İzmir’de yapıldı. Bu çerçevede Birliğimizden Sağlık İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Zeynep KOŞAR eğitimlere katıldı.

Eğitimler iki aşamalı olarak yürütülmesi ve örgütlerin savunuculuk ve iletişim konularında kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. 22-24 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk eğitimde katılım, savunuculuk ve lobicilik üzerinde duruldu. Eğitimin ikinci aşaması iletişim stratejisi oluşturma, sosyal medya, kampanya için medya araçlarının kullanımı üzerine gerçekleştirilecek.

Eğitim programı kapsamında savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin daha etkili bir biçimde yürütülmesi ile politika üretme ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına aktif katılımının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimlerle diyalog geliştirme, planlama, kamuoyu desteği oluşturma konularında ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı eğitim ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Savunuculuk kampanyası yürütmek için kullanılacak araçlar, bilimsel araştırma, veri analiz yöntemleri, savunuculuk stratejisi geliştirilmesi katılım sürecine dahil olma ve başta sosyal medyanın aktif kullanımı olmak üzere kapasite geliştirilmesi hedeflenmiştir. Eğitim süresince yapılacak atölye çalışmaları ile eğitim çerçevesinde geliştirilen savunuculuk kampanya stratejilerini iletme, medyanın stratejik kullanımı ve iyi iletişim becerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Üretici birliklerinin bilgi, beceri ve kapasitelerinin geliştirilmesi için yapılan bu eğitim Adana’da da gerçekleştirilecektir.

Bu eğitimlerden sonra eğitim alan personel, çiftçilerimize ürettiklerini ürün haline getirip pazarlamayı ve çeşitli hibe programlarından faydalanmayı öğretecek.