SON HABERLER

Tüm Haberler»

Tarımsal Üretici Örgütlerinin Rekabet gücünün Geliştirilmesi Projesi 28/03/2017

 Tarımsal Üretici Örgütlerinin Rekabet gücünün Geliştirilmesi Projesi

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çiftçiler yaşlanmakta ve sayıları azalmakta; ürünlerini değerince pazarlayamamakta; global rekabete açılan içi pazarlarda talep edilen gittikçe artan kalite standartlarında ürünleri üretmekte ve güçlerini arttıracak yatırımları yapacak fonlara ulaşmakta daha da zorlanmaktadırlar.

Projenin amacı: Çiftçilerimizin örgütlerinin çiftçilerimize bu güçlükleri aşmaları için gerekli desteklere ulaşmalarını sağlayacak rekabetçi organizasyonel yapı ve güce kavuşturmak. Projemizin ana amacıdır.

Projenin Hedefleri:

Birim Çiftçi Örgütlerinin:

1-      Çiftçilerin ürünlerini planlı ve yüksek kalitede üretmelerine yönelik düşük maliyetli üretim planlama, kalite güvence ve sertifikalandırma sistemlerinin kurulması

2-      Çiftçilerin ürünlerinin en düşük maliyetle, en hızlı ve adil fiyata ulusal ve uluslararası pazarlarda satılması

3-      Çiftçilerin rekabet gücünün arttırıcı yatırımlar için proje hazırlayarak en düşük maliyetli finansmana erişmeleri

4-      Genç nüfusun kırsalı ter etmelerinin önlenmesi

5-      Kadınların kırsal ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması; faaliyetlerini gerçekleştirecek kapasiteye kavuşturulması hedeflenmektedir.

Projenin Hedef Kitlesi:

İzmir ve adana pilot illerinde üretim planlaması ürün kalitesinin geliştirilmesi, işlenmesi, pazarlanması ve fon sağlayıcı projelerin hazırlanmasında deneyimi olan projeye somut kaynak ayırmaya karar vermiş Çiftçi Örgütleri.

Proje Hedefleri Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler

Üretici  örgütlerine çiftçilere tarımsal ürünlerini en yüksek kalitede üreterek sertifikalandırılıp değerlerinde pazarlayacak hizmetleri sağlaması için uzman ve danışmanlık desteği sağlanması,

Üretici örgütlerine çiftçilerin ihtiyacı olan köy bazlı üretim, pazarlama ve yatırım planlarını yapmaya ve bu planları hayata geçirmelerine yönelik fon bulmaları ve kullanmalarına uzman desteği sağlanması,

Kırsaldaki kadın ve gençlerin üretici örgütlerinde daha aktif rol alarak kırsaldaki yüksek gelir getiren ekonomik faaliyetlerde pay almalarının sağlanması.

Proje uygulama Metodolojisi:

Proje iki faz halinde minimum kamu müdahalesi ve kaynakları kullanılarak tamamıyla Çiftçi örgütlerinin yönlendirilmesi ve koordinasyonu çerçevesinde uygulanacaktır.

Projenin 1. Fazı üretici örgütlerine yönelik katılımcı ihtiyaç analizlerinin yapılması, bu analizlere göre rekabet gücü geliştirme teknik destek programlarının ve il bazında teknik destek alınmasına katkı sağlayacak gerekli uzmanlık alt yapısına yönelik  faaliyetleri kapsamaktadır.

Projenin 2. Fazı ise pilot illerde projeye gerekli ofis ve personel desteği sağlayacak birinci basamak çalışmalara aktif olarak katılmış olan lider ÇÖ koordinasyonunda tamamı ile bu öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda saptanan projeler uygulanacaktır.

Projenin 1. Fazı

Kasım 2015-Ekim 2016, İzmir ve Adana illeri, 2’şer ilçe ve 15’er köyde uygulandı.

Dinleme Toplantıları bazlı ihtiyaç analizleri; Pilot uygulamalı rekabet analizleri; rekabet gücü geliştirme stratejik yatırım planlarının hazırlaması; fon sağlayacak konsept projelerin hazırlanması; iç ve dış stratejik pazarlama planları hazırlanması ve uygulanması; savunuculuk ve sosyal  medya iletişim kampanyası planlarının hazırlanması uygulanması eğitici eğitimleri; Proje ikinci fazı planlarının hazırlanması; faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Proje 2. Fazı

2017 yılı izmir, 2018 -2020 yılı İzmir ve Adana İlleri Birinci Ayaktaki pilot çalışmalar kapsamında tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda

 

1-      Üretici Örgütlerinin koordinasyonunda köy bazlı tarımsal üretim planlama ve kalite geliştirme ve sertifikalandırma sistemi kurulması,

2-      Üretici örgütleri bünyesinde iç ve dış pazarlama yapacak pazarlama birimleri oluşturulması,

3-      Kadın ve genç çiftçilerin desteklenmesine yönelik yenilikçi projelerin hazırlanıp, fon bulunarak uygulamaya başlanması,

4-      Üretici örgütlerinin Uluslararası kuruluşlar ve benzer örgütlerle işbirliğinin güçlendirilmesi,

5-      Ulusal ve Uluslararası fon kaynaklarına erişime yönelik yatırım ve kalkınma projeleri hazırlanması ve fon sağlanmasına ve uzmanlık desteği sağlanması,

6-      İzmir ve Adana illerinde Çiftçi Örgütleri ve Kadın Çiftçi ve Tarımsal Yatırımcı Destekleme Merkezlerinin kurulması