SON HABERLER

Tüm Haberler»

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Gaziantep'te Buluştu 13/12/2016

Birliğimizin üyeleri arasında olduğu Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu, kırmızı et sektöründe sahada yaşanan sorunları dinlemek ve çözüm önerilerini ele almak amacıyla 10 Aralık 2016 tarihinde Gaziantep’te bulunan besi işletmelerine ziyarette bulundu. 

 Yapılan ziyaretler esnasında Yönetim Kurulu Üyemiz Emre VURAL’ın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlenerek toplantı gündeminde esas olarak kırmızı et üretiminde yaşanan sorunlar kapsamlı olarak ele alındı.

 Değerlendirmeler sonucunda ise, şu ifadelere yer verildi: 

"Besilik hayvan materyali ithalatında sürekli ve yeterli hayvan temininin sağlanamaması nedeniyle besi işletmeleri düşük kapasite ile üretim yapmaktadırlar. Bu durum işletme maliyetlerini ve kırmızı et üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle işletmeler kesime gelen hayvanlarını yeni hayvan girişi gerçekleşene kadar bekletmeyi tercih etmektedirler. Bu da sektörde et üretim miktarlarında dalgalanmalara neden olmaktadır. 

İç piyasadan besilik hayvan temini ise sağlık problemleri, hayvan kayıtlarındaki eksiklikler, yüksek miktarlardaki alımın getirdiği fiyat istikrarsızlığı gibi nedenlerle küçük işletmeler (0-100 baş) dışındaki işletmeler için uygun görülmemektedir. 

Çiğ süt fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak damızlıklardan elde edilen erkek buzağı fiyatlarında görülen artışlar da besi materyali fiyatlarına olumsuz olarak yansımaktadır. 

Toplantıda ayrıca Yönetim Kurulumuzca üç ayda bir yayınlamaya başlanan besi maliyet çalışması üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuş, çalışmanın sektördeki maliyet fiyatlarını objektif olarak ortaya koyduğu tespit edilmiştir."

 Açıklamanın ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince de, besi işletmelerinin kendilerine göre farklı sorunları olabileceğini ancak Konsey olarak görevlerinin ulusal bazda tüm sektörü kapsayacak şekilde çözüm üretmek olduğunu, bu kapsamda yerli üretimin geliştirilmesini hedef aldıklarını ve Bakanlık tarafından atılan adımları desteklediklerini ifade etti.