"Çiğ Süt" Sözleşmesiz Toplanamayacak

"Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik" uygulamaları konulu toplantı İl Müdürü Ahmet Güldal, İl Müdür Yardımcısı Selami Turan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayşe Şener ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda 16 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve çiğ süt üretimi yapan üretici/üretici örgütleri ile alıcılar arasında akdedilen, çiğ süt alım satım sözleşmesi ile ilgili usul ve esasları kapsayan yönetmelik konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Ahmet Güldal "Özellikle en çok süt üreten ve destekleme alan il olarak bu yönetmelikle beraber bizim için yeni bir dönem başlıyor" dedi. Güldal; yönetmelikle ilgili çalışmaların İzmir'de hassasiyetle yürütüleceğini belirtirken "Bakanlığımızca 2016 yılında sözleşme yapılmadan pazarlanan sütler ile soğutulmadan pazarlanan sütlerin destekleme dışında bırakılacağı planlanmaktadır" diye konuştu.

Yönetmelikle ilgili hazırladığı sunumunu sektör temsilcilerine sunan ve yönetmeliğin detaylarını aktaran Ziraat Mühendisi Yusuf Güçer, "bu yönetmelikle birlikte sanayiye arz güvenli hale gelecek, üretimin sürdürülebilirliği ve fiyat istikrarı sağlanacak, çiğ sütte kalite artacak. Sözleşmeler üretici/üretici örgütü ile süt işleyen tesisler arasında düzenlenecek. Sözleşme süresi en az 6 ay en fazla 1 yıl olacak." Dedi.  Güçer; yönetmelik hükümleri kapsamında sözleşmeli olarak süt almayan alıcılar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince cezai hükümlerin uygulanacağını söyledi.

Toplantıda yönetmelik sunumunun ardından sektör temsilcilerinin soruları cevaplandı ve yönetmelik maddeleri tartışıldı.