Duyurular ve Haberler

Buzağı Desteği Başvuruları Başladı

2021 yılı 1. Dönem için Üreticilerimizin Buzağı destekleme başvuruları; İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi il ve İlçe Müdürlüklerimize yapılmıştır.

Başvuru Şartları
•    Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
•    Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
•    Aylık süt ölçümü yapılmış olmalıdır.
•    İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75’i, 101-500 başa kadar % 50’si ödenir.
•    Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olmalıdır.
Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları
En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilir. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalandırılır.
Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi
Islah amaçlı süt içerik analizi için şartları sağlayan işletmelerimizde bulunan 2021 yılında 121.657 ineğin 2 tur olmak üzere analizleri yapılmıştır.  

0